February 25

February 26

Nand kishor
Gaurav
rohit pareek
R.DINESH KUMAR
Aliasgar Bohari
Jishan Khan
Bairagi Sarkar
Eair Moral
Nikhil
Aditya
raju

February 27

R.DINESH KUMAR
Aman Sharma
gaurav
Bajirao Kadam
Aliasgar Bohari
Aditya
raju
aditya
L.P
Rohit Gupta
Rajkumar
Nand Kishor

February 28

vinay kumar verma
Kawaljit Singh
R.DINESH KUMAR
Rohit Pareek
Aman Sharma
gaurav
Aliasgar Bohari
Aditya
L.P
Akramul Molla
Hasan
Mansing

March 01

Jishan Khan
R.DINESH KUMAR
Rohit Pareek
Naveen Saraswat
raju 
Akramul Molla